You are here: Home › Radonmätning 2014 › Radonmätning 2014

Radonmätning 2014

Resultatet från den radonmätning som gjordes under våren finns nu tillgängligt.
Ingen av våra lägenheter ligger över gränsvärdet för radon, tvärtom har de flesta lägenheter väldigt låga nivåer på radon.
Mätningen innefattade alla marklägenheter samt ett stickprov av lägenheter på våning två.
Hela rapport kan ni läsa genom att klicka på länken nedan.

Radonmätning 2014