You are here: Home › › Rengöring och byte av filter.

Rengöring och byte av filter.


För att lossa luckan så ska ni trycka till på täckbrickorna i plast i över- och underkant på luckan och skjuta dem mot mitten av luckan.
Under täckbrickorna finns skruvar som ni skruvar upp med en vanlig mejsel.
När luckan tas bort från aggregatet så bryts strömmen.