You are here: Home › Information om värmesystemet › Värmesystemet Skötselanvisning

Ventilation & Värme

För husets uppvärmning och ventilation finns två system.
  1. Golvvärme - Legalett värmegrund
    I husets bottenplatta blåses varmluft i slutna kanaler, så att hela betongmassan värms upp.
    Golvytan får en temperatur som överstiger rummets. Hela golvet fungerar alltså som en stor radiator och huset får det dominerande värmebehovet via golvvärmen. Centralenheten i golvvärmen är LEGALETT OGV 5A som är placerad i klädkammare alternativt trappskrubb.
  2. Ventilation / Luftvärme - Swegon Casa R85
    Över spisen sitter en Swegon Casa R85 roterande värmeväxlare. Värmeväxlaren står tillsammans med en kanalvärmare för resterande uppvärmning då den återvinner värme från den luft som skickas ut och värmer upp tilluften.
    Vid behov går en kanalvärmare in och ger stöd och värmer upp luften lite extra.