You are here: Home › Trivselregler › Trivselregler

Trivselregler

I vår förening Brf Lyckeby medverkar vi alla till en god gemenskap och för att alla ska trivas är det viktigt att vi följer nedanstående regler:

Andrahandsuthyrning

Vill Du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Andrahandsuthyrning godkänns som regel för högst ett år i taget och tillåts i princip endast vid provboende eller studier/arbete på annan ort. Det är HSB-kontoret i Haninge som administrerar Brf Lyckebys andrahandsuthyrningar, så det är dit du ska vända dig.  

Bilkörning i området

Området är bilfritt och bilkörning inom området är endast tillåtet vid tyngre transporter samt handikapptransporter. Tunga föremål lastar du ur och kör därefter ut bilen med en gång. Denna regel är till för att våra barn ska kunna ha sin boendemiljö trygg och att vi alla ska ha det trivsamt omkring oss. Kör långsamt i hela området! Lämplig hastighet är 10 km/h. Parkering på gångar och gräsytor är inte tillåten.

Biltvätt på föreningsmark är inte tillåtet.

Brandvarnare

Det är medlemmens skyldighet att se till att brandvarnare är funktionsdugliga. Testa regelbundet!

Föreningslokalen

Kostnader för att hyra lokalen är enligt följande:

Fest 500:- + en deposition om 500:-

Barnkalas (dagtid): 150:- + en deposition om 150:-

Annat: 500:- + en deposition om 500:-

Depositionen återfås när städningen har blivit godkänd.

Vid fest på kvällar och helger ska dörrar och fönster stängas senast kl 23.00 och lokalen utrymmas senast 01.30.

OBS! Det är endast tillåtet att använda den stereo som finns i lokalen. Mer detaljerade uthyrningsregler och städanvisningar överlämnas vid lokalbokningen. Ring styrelsetelefonen för bokning av lokalen.

Gemensam mark

All mark i föreningen är gemensam mark. Det innebär att vi som bor i föreningen har gemensamt ansvar för att sköta gräsklippning, planteringar och liknande. Om du vill plantera något eller på annat sätt sätta lite ”piff” på området, kontakta då styrelsen med information och skiss på vad du vill göra, så ska vi säkert komma överens. Observera dock att växter ej får klänga på fasaderna och växterna ska planteras med 50 cm avstånd till närmaste fasad. Fasaderna blir skadade av mögel och fukt om växterna står för nära. Det är också  viktigt att det finns passage i  t ex häckar så att det går att passera med gräsklippare och vid fastighetsbesiktning.

Hemförsäkring

Föreningen har tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för samtliga medlemmar, vilket innebär att du inte behöver ha bostadsrättstillägg, utan det räcker med en vanlig hemförsäkring. Läs stadgarna noggrant, där det framgår vad du är ansvarig för och tänk på att kontrollera dina anslutningar till olika vattenkomponenter, maskiner, akvarier eller dylikt.

Hundar, katter och andra djur

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn så att de inte stör eller förorenar i sandlådor, på grönytor eller på gångvägar. Om olyckan ändå är framme, plocka upp efter era djur. Hundar ska hållas kopplade.

Lägenhetsansvar och renovering

Tänker du göra en ombyggnad är det viktigt att det görs fackmannamässigt. Ändring av el/vatten ska utföras av behörig fackman. När det gäller ombyggnad, t ex ta hål i väggar, ändra i kök eller badrum så måste du lämna in en förfrågan till styrelsen med förklaring och skiss på vad du vill förändra. Styrelsen tittar på förfrågan vid nästkommande styrelsemöte och lämnar därefter svar till bostadsrättshavaren.

När det gäller våtutrymmen måste en person med våtrumsbehörighet utföra arbetet. För våtutrymmen är det extra viktigt att detta sker enligt gällande regler annars gäller inte försäkringarna.  Blir det vattenskador får den boende stå för skadorna. I våra stadgar står det att de boende är underhållsskyldiga för tätskikten i våtutrymmena. Om de brister i sitt underhåll är det de boende som ska stå för eventuella kostnader

Parkeringsplatser

Vill du hyra eller byta parkeringsplats, kontakta HSB, tel nr finns på anslagstavlorna. Det är kö till våra garage och det är HSB som administrerar den kön. Besöksparkeringarna är endast till för besökande till boende i brf Lyckeby. För besök under en längre tid, t ex en helg, finns p-tillstånd att låna. Ring på styrelsetelefonen om du vill låna ett. Fotbollsspel på parkeringarna är inte tillåtet. Det finns en fotbollsplan vid Lyckebyskolan, inte långt från vårt område.

Skador och inbrott

Om vattenskada, inbrott i gemensamma utrymmen eller skadegörelse uppdagas, ska detta omedelbart anmälas till styrelsen så att åtgärd kan vidtas så fort som möjligt. Alla iakttagelser är av värde!

S o p o r

Tidningar och kartonger ska slängas i containrarna som är uppställda på Källtorpsvägen vid gård 5.

I soprummen finns skyltar som informerar dig om vad som får slängas och var.  Det mesta som inte kan slängas i soprum eller containrarna kan slängas vid Djurgårdsvägen bakom pizzerian. Här kan man slänga glas, plast och batterier. Sortera dina sopor!!

Grovsoprummet

Ring styrelsetelefonen om du vill slänga något i grovsoprummet. Du får INTE slänga kylskåp, frys, glas eller byggavfall i grovsoprummet utan du får själv ombesörja bortforsling till återvinningsstationen i Jordbro, eller ringa SRV och beställa och betala bortforsling själv.

STÄLL INTE SAKER UTANFÖR GROVSOPRUMMET OCH TRO ATT NÅGON ANNAN TAR HAND OM DET, FÖR DET ÄR DET INGEN SOM GÖR!

Städdagar

I vår förening har vi vår- och höststäddagar. Det är trevligt om så många som möjligt hjälps åt att förbättra vår boendemiljö. Vi träffar samtidigt våra grannar och har då chansen att få nya vänner. Ju mer vi gör själva, desto billigare blir det att bo i föreningen. Gräsytor och planteringar måste skötas. Det arbetet kostar mycket pengar om vi måste leja ut det.

Styrelsebrevlåda

Det finns en brevlåda till styrelsen på gaveln av föreningslokalen/tvättstugan. Adressen är Sjömansvägen 85B. Här kan man lägga förslag till förbättringar/förändringar och andra skrivelser till styrelsen. Det går också att maila till styrelsen@brf-lyckeby.se

Störningar

Du ska som bostadsrättshavare visa hänsyn till din omgivning. Dämpad ljudnivå ska råda i och omkring fastigheterna mellan kl 22.00 och 07.00.  Du måste också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör omgivningen. Tänk på att fastigheterna är lyhörda.

Blir du störd av någon granne. Tala först med grannen. Det brukar hjälpa. Om det inte hjälper och störningarna återkommer – kontakta styrelsen som sedan agerar.

Trädgårdsförråd

Varje gård har ett eget trädgårdsförråd, där det finns bl a skottkärra,  gräsklippare, krattor, spadar, snöskyffel, snövagga etc. I varje förråd finns en lapp uppsatt, där de boende kan skriva upp vad som eventuellt är trasigt och om man har några önskemål om nyinvesteringar.

Föreningen har dessutom ett gemensamt trädgårdsförråd på gård 6. I det förrådet finns bl a stegar, tapetserarbord, röjsåg, vertikalskärare mm Ring styrelsetelefonen om du vill låna något ur det gemensamma förrådet.

Tvättstugan

Tvättstugan är avsedd för boende på gård 3. De som använder den har gemensamt ansvar för att tvättstugan hålls ren. Det finns möjlighet för boende på andra gårdar att använda torktumlare och mangel. Ring styrelsetelefonen för att boka tid och låna nyckel och låscylinder. Föreningen har ingen grovtvättmaskin och därför är det inte tillåtet att tvätta mattor i våra maskiner.