You are here: Home › Parkering › Parkering

Parkeringsplatser

Föreningen har 32 garageplatser och 109 parkeringsplatser som administreras av HSB Stockholm.
Alla garageplatser och parkeringsplatser är för närvarande uthyrda.

Vill du ställa dig i kö för garage, hyra parkeringsplats eller anmäla intresse för att byta parkeringsplats ska du ringa 010-442 10 00.

Besöksparkeringarna är endast till för besökande till boende i brf Lyckeby.
Vill man ha parkeringstillstånd för besök en längre tid t.ex. en vecka kontaktar man styrelsen för att få ett specialtillstånd. Detta gör man på styrelsemailen styrelsen@brf-lyckeby.se eller på styrelsetelefonen 0765545518.

Instruktion bilvärmaruttag
Klicka här för en instruktion för bilvärmaruttagen. 

Fotbollsspel på parkeringarna är inte tillåtet. Det finns en fotbollsplan vid Lyckebyskolan, inte långt från vårt område.