You are here: Home › Förråden › Förråden

Trädgårdsförråd

Varje gård har ett eget trädgårdsförråd, där det finns bl a skottkärra,  gräsklippare, krattor, spadar, snöskyffel, snövagga etc. I varje förråd finns en lapp uppsatt, där de boende kan skriva upp vad som eventuellt är trasigt och om man har några önskemål om nyinvesteringar.

Föreningen har dessutom ett gemensamt trädgårdsförråd på gård 6. I det förrådet finns bl a stegar, tapetserarbord, röjsåg, vertikalskärare mm Ring styrelsetelefonen, 076-346 81 77, om du vill låna något ur det gemensamma förrådet.