You are here: Home › Föreningslokalen › Föreningslokalen

Föreningslokalen

Brf Lyckeby har en föreningslokal på Sjömansvägen 85A , som kan hyras av föreningens medlemmar.
Vill du hyra lokalen så ska du ringa 076-346 81 77 eller skicka ett meddelande till styrelsen@brf-lyckeby.se.

A v g i f t e r
Kostnad:                                                                             Deposition:

Fest:                              500 kr                                                 500 kr
Barnkalas dagtid:           200 kr                                                 200 kr
Förening/annat:             500 kr                                                 500 kr

Depositionen återfås när städningen av lokalen är kontrollerad och godkänd.

Vid fest på kvällar och helger ska dörrar och fönster stängas senast kl 23.00 och lokalen utrymmas senast 01.30.
OBS! Det är endast tillåtet att använda den stereo som finns i lokalen. Mer detaljerade uthyrningsregler och städanvisningar överlämnas vid lokalbokningen.

Blir inte städningen godkänd gäller följande:
Hyresgästen får möjlighet att städa om en gång. Därefter behålls depositionen och städning beställs från städfirma, som i sin tur skickar faktura till hyresgästen. Hyresgästen godkänner detta förfarande genom sin underskrift på hyreskontraktet.

Saknas något eller är det något som gått sönder, skicka ett meddelande till e-postadressen ovan.