You are here: Home › Årsmöten › Årsmöten

Årsmöten

Medlemmens största möjlighet att påverka

Varje år håller föreningen årsstämma, vanligtvis i slutet på maj.
Inför årsmötet får du en kallelse och årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för utskrift från Brf Lyckebys hemsida.
Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på årsmötet.

På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m fl för kommande år. Årsredovisningen gås igenom och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen tas upp.

Som medlem har du möjlighet att på stämman få svar på frågor eller lägga fram förslag till beslut.
OBS! Om du vill lägga fram ett förslag för beslut dvs. en motion, måste den enligt våra stadgar skriftligen anmälas till styrelsen före mars månads utgång samma år. Styrelsen kan dock godkänna inkomna motioner senare än detta datum så länge kallelsen till ordinarie föreningsstämma ännu inte är utfärdad. Motionen läggs lämpligen i brevlådan vid föreningslokalen, Sjömansvägen 85 b.
 
Det är viktigt att så många som möjligt kommer till stämman så att besluten blir representativa för alla som bor här.


Protokoll föreningstämmor och Årsredovisningar

Här hittar ni protokollen från stämmorna:
                
Här finns våra senaste årsredovisningar