You are here: Home › Hur jobbar vi › Hur jobbar vi

Hur vi jobbar

 

Styrelsen har ordinarie styrelsemöte en gång i månaden. Vanligen hålls mötet den andra veckan i månaden.
Ytterligare möten förekommer när särskilda frågor kräver det. Detta gäller till exempel när årsbudget skall gås igenom.

Styrelsemötena hålls i styrelserummet som finns på södra gaveln i föreningslokalen.
Till varje möte förbereder ledamöterna de frågor som skall tas upp.
Beslut fattas på styrelsemötena. Frågor om medlemskap och andrahandsuthyrningar kan dock beslutas av särskilt utsedda ledamöter om det är bråttom.

Ni kan alltid vända er till någon i styrelsen om ni undrar över något.
Telefon: 076-554 55 18
Org.nr: 716420-3072


När har vi möten

Dessa datum har styrelsen inbokade möten fram till nästa föreningsstämma:

   
  • Onsdag 2018-12-12 Styrelsemöte
  • Torsdag 2019-01-10 Styrelsemöte
  • Torsdag 2019-02-07 Styrelsemöte
  • Torsdag 2019-03-21 Styrelsemöte
  • Onsdag 2019-04-10 Styrelsemöte
  • Lördag 2019-04-27 Städdag
  • Söndag 2019-04-28 Städdag
  • Onsdag 2019-05-29 Föreningsstämma