You are here: Home › Hem › Hem

Nyheter

Ny energiutredning
18 Nov 2018
Styrelsen har gett i uppdrag åt konsult att genomföra en energiutredning, utifrån befintligt tekniskt system. Vi vill ta ett helhetsgrepp över vår energiförsörjning och se över olika alternativ. Där ingår bl.a. värmepumpar och solceller. Vi tänker att detta arbete ska vara klart våren 2019
Laddstolpar
18 Nov 2018
Styrelsen ser just nu över olika alternativ till att erbjuda elladdstolpar på p-platser.
Störningsjour 08-124 425 90
Från och med idag har föreningen ett avtal med Bevakningsassistans om störningsjour att ringa om man upplever att man blir störd.
En störning kan t ex vara högljudda fester eller att någon spelar musik på tok för högt.
Telefonnumret som man ska ringa vid störning är 08 - 124 425 90 och det går att ringa dit oavsett vilken tid på dygnet som störningen inträffar.

I det fall en störning är konstaterad så kommer kostnaden för utryckningen debiteras den som stör.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
back next